CỤM MÁY NÉN EMERSON

mỗi trang
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson

BẢO KHANG là nhà phân phối, lắp đặt hàng đầu tại Việt Nam sản phẩm cụm máy nén dàn ngưng Emerson, uy tín trên toàn thế giới, sản phẩm mà công ty chúng tôi phân phối luôn đảm bảo chất lượng và giá cả tốt nhất. Tất cả các sản phẩm có đầy đủ giấy chứng nhận CO và CQ.

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL075E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL075E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL075E-TFD-451 Công suất: 7.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0750-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0750-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0750-TFD-451 Công suất: 7.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL060E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL060E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL060E-TFD-451 Công suất: 6.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0600-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0600-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0600-TFD-451 Công suất: 6.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL050E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL050E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL050E-TFD-451 Công suất: 5.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0500-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0500-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0500-TFD-451 Công suất: 5.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL040E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL040E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL040E-TFD-451 Công suất: 4.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0400-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0400-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0400-TFD-451 Công suất: 4.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL035E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL035E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL035E-TFD-451 Công suất: 3.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0350-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0350-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0350-TFD-451 Công suất: 3.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL030E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL030E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL030E-TFD-451 Công suất: 3.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0300-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0300-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0300-TFD-451 Công suất: 3.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL025E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL025E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL025E-TFD-451 Công suất: 2.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0250-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0250-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0250-TFD-451 Công suất: 2.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL020E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL020E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL020E-TFD-451 Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0200-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0200-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0200-TFD-451 Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX75E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX75E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX75E-TFD-451 Công suất: 7.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX750-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX750-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX750-TFD-451 Công suất: 7.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX060E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX060E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX060E-TFD-451 Công suất: 6.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0600-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0600-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0600-TFD-451 Công suất: 6.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX050E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX050E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX050E-TFD-451 Công suất: 5.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0500-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0500-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0500-TFD-451 Công suất: 5.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX040E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX040E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX040E-TFD-451 Công suất: 4.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0400-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0400-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0400-TFD-451 Công suất: 4.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX030E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX030E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX030E-TFD-451 Công suất: 3.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0300-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0300-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0300-TFD-451 Công suất: 3.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-451 Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0200-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0200-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0200-TFD-451 Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090

Sản phẩm Hot

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 17
  • Hôm nay 40
  • Hôm qua 220
  • Trong tuần 379
  • Trong tháng 4,918
  • Tổng cộng 67,819

Top

   (0)