Hổ trợ trực tuyến

Hotline - 091 40 40 090

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh - 0948 138 831

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

DÀN NÓNG ZHONGLI

mỗi trang
Dàn nóng Zhongli FNF-1.8/9.8

Dàn nóng Zhongli FNF-1.8/9.8

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-1.8/9.8 Công suất: 1.85KW Diện tích trao đổi nhiệt: 9.8m2 Số lượng x đường kính quạt: 1*300mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-2.5/11.3

Dàn nóng Zhongli FNF-2.5/11.3

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-2.5/11.3 Công suất: 2.5KW Diện tích trao đổi nhiệt: 11.3m2 Số lượng x đường kính quạt: 1*350mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-2.8/13

Dàn nóng Zhongli FNF-2.8/13

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-2.8/13 Công suất: 2.8KW Diện tích trao đổi nhiệt: 13m2 Số lượng x đường kính quạt: 1*350mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-4.4/16.5

Dàn nóng Zhongli FNF-4.4/16.5

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-4.4/16.5 Công suất: 4.4KW Diện tích trao đổi nhiệt: 16.5m2 Số lượng x đường kính quạt: 1*350mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-5.5/20

Dàn nóng Zhongli FNF-5.5/20

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-5.5/20 Công suất: 5.5KW Diện tích trao đổi nhiệt: 20m2 Số lượng x đường kính quạt: 1*400mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-6.0/22

Dàn nóng Zhongli FNF-6.0/22

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-6.0/22 Công suất: 6.5KW Diện tích trao đổi nhiệt: 22m2 Số lượng x đường kính quạt: 1*400mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-7.2/26

Dàn nóng Zhongli FNF-7.2/26

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-7.2/26 Công suất: 7.8KW Diện tích trao đổi nhiệt: 26m2 Số lượng x đường kính quạt: 2*400mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-8.8/30

Dàn nóng Zhongli FNF-8.8/30

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-8.8/30 Công suất: 8.8KW Diện tích trao đổi nhiệt: 30m2 Số lượng x đường kính quạt: 2*400mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-9.0/42

Dàn nóng Zhongli FNF-9.0/42

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-9.0/42 Công suất: 10.8KW Diện tích trao đổi nhiệt: 42m2 Số lượng x đường kính quạt: 2*400mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-10.2/50

Dàn nóng Zhongli FNF-10.2/50

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-10.2/50 Công suất: 14.0KW Diện tích trao đổi nhiệt: 50m2 Số lượng x đường kính quạt: 2*400mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-15.2/53

Dàn nóng Zhongli FNF-15.2/53

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-15.2/53 Công suất: 15.2KW Diện tích trao đổi nhiệt: 53m2 Số lượng x đường kính quạt: 2*400mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-19.0/63

Dàn nóng Zhongli FNF-19.0/63

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-19.0/63 Công suất: 19.0KW Diện tích trao đổi nhiệt: 63m2 Số lượng x đường kính quạt: 2*400mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-21.5/75

Dàn nóng Zhongli FNF-21.5/75

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-21.5/75 Công suất: 22KW Diện tích trao đổi nhiệt: 75m2 Số lượng x đường kính quạt: 2*400mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-24.2/88

Dàn nóng Zhongli FNF-24.2/88

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-24.2/88 Công suất: 24.2KW Diện tích trao đổi nhiệt: 88m2 Số lượng x đường kính quạt: 4*400mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-36.0/130

Dàn nóng Zhongli FNF-36.0/130

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-36.0/130 Công suất: 36.0KW Diện tích trao đổi nhiệt: 130m2 Số lượng x đường kính quạt: 4*400mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-42.0/150

Dàn nóng Zhongli FNF-42.0/150

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-42.0/150 Công suất: 42.0KW Diện tích trao đổi nhiệt: 150m2 Số lượng x đường kính quạt: 4*400mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-50.0/180

Dàn nóng Zhongli FNF-50.0/180

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-50.0/180 Công suất: 50.0KW Diện tích trao đổi nhiệt: 180m2 Số lượng x đường kính quạt: 4*500mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-60.0/210

Dàn nóng Zhongli FNF-60.0/210

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-60.0/210 Công suất: 60.0KW Diện tích trao đổi nhiệt: 210m2 Số lượng x đường kính quạt: 4*500mm Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090

Top

   (0)