Hổ trợ trực tuyến

Hotline - 091 40 40 090

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh - 0948 138 831

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

DÀN LẠNH MELUCK

mỗi trang
Dàn lạnh Meluck DD1.4/311A

Dàn lạnh Meluck DD1.4/311A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DD1.4/311A Công suất lạnh: 1.4KW (R22), 1.5KW (R404A) Tốc độ gió: 1500m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DD11/402A

Dàn lạnh Meluck DD11/402A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DD11/402A Công suất lạnh: 11KW (R22), 11.6KW (R404A) Tốc độ gió: 7000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DD15.5/502A

Dàn lạnh Meluck DD15.5/502A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DD15.5/502A Công suất lạnh: 15.5KW (R22), 16.3KW (R404A) Tốc độ gió: 12000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DD19/453A

Dàn lạnh Meluck DD19/453A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DD19/453A Công suất lạnh: 19KW (R22), 20KW (R404A) Tốc độ gió: 13500m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DD2.3/311A

Dàn lạnh Meluck DD2.3/311A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DD2.3/311A Công suất lạnh: 2.3KW (R22), 2.4KW (R404A) Tốc độ gió: 1500m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DD24/503A

Dàn lạnh Meluck DD24/503A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DD24/503A Công suất lạnh: 24KW (R22), 25.2KW (R404A) Tốc độ gió: 18000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DD29/503A

Dàn lạnh Meluck DD29/503A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DD29/503A Công suất lạnh: 29KW (R22), 30.5KW (R404A) Tốc độ gió: 18000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DD3/312A

Dàn lạnh Meluck DD3/312A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DD3/312A Công suất lạnh: 3KW (R22), 3.2KW (R404A) Tốc độ gió: 3000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DD4.5/312A

Dàn lạnh Meluck DD4.5/312A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DD4.5/312A Công suất lạnh: 4.5KW (R22), 4.7KW (R404A) Tốc độ gió: 3000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DD6/352A

Dàn lạnh Meluck DD6/352A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DD6/352A Công suất lạnh: 6 KW (R22), 6.3KW (R404A) Tốc độ gió: 4500m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DD9/402A

Dàn lạnh Meluck DD9/402A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DD9/402A Công suất lạnh: 9 KW (R22), 9.5 KW (R404A) Tốc độ gió: 7000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DD7.5/402A

Dàn lạnh Meluck DD7.5/402A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DD7.5/402A Công suất lạnh: 7.5 KW (R22), 7.9KW (R404A) Tốc độ gió: 7000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DJ1.7/311A

Dàn lạnh Meluck DJ1.7/311A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DJ1.7/311A Công suất lạnh: 1.7 KW (R22), 1.8 KW (R404A) Tốc độ gió: 1500m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DJ11.5/502A

Dàn lạnh Meluck DJ11.5/502A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DJ11.5/502A Công suất lạnh: 11.5 KW (R22), 12.1 KW (R404A) Tốc độ gió: 12000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DJ14/453A

Dàn lạnh Meluck DJ14/453A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DJ14/453A Công suất lạnh: 14 KW (R22), 14.7 KW (R404A) Tốc độ gió: 13500m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DJ17/503A

Dàn lạnh Meluck DJ17/503A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DJ17/503A Công suất lạnh: 17 KW (R22), 17.9 KW (R404A) Tốc độ gió: 18000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DJ2.2/312A

Dàn lạnh Meluck DJ2.2/312A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DJ2.2/312A Công suất lạnh: 2.2KW (R22), 2.3 KW (R404A) Tốc độ gió: 3000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DJ2.7/312A

Dàn lạnh Meluck DJ2.7/312A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DJ2.7/312A Công suất lạnh: 2.7KW (R22), 2.8 KW (R404A) Tốc độ gió: 3000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DJ20/503A

Dàn lạnh Meluck DJ20/503A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DJ20/503A Công suất lạnh: 20 KW (R22), 21 KW (R404A) Tốc độ gió: 18000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DJ23/503A

Dàn lạnh Meluck DJ23/503A

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Meluck DJ23/503A Công suất lạnh: 23 KW (R22), 24.2 KW (R404A) Tốc độ gió: 18000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DJ26/504A

Dàn lạnh Meluck DJ26/504A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DJ26/504A Công suất lạnh: 26 KW (R22), 27.3KW (R404A) Tốc độ gió: 24000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DJ4.2/352A

Dàn lạnh Meluck DJ4.2/352A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DJ4.2/352A Công suất lạnh: 4.2 KW (R22), 4.4 KW (R404A) Tốc độ gió: 4500m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DJ5.6/402A

Dàn lạnh Meluck DJ5.6/402A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DJ5.6/402A Công suất lạnh: 5.6 KW (R22), 5.9 KW (R404A) Công suất lạnh: 6.8 KW (R22), 7.1 KW (R404A) Tốc độ gió: 7000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DJ5.8/402A

Dàn lạnh Meluck DJ5.8/402A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DJ5.8/402A Công suất lạnh: 5.6 KW (R22), 5.9 KW (R404A) Công suất lạnh: 6.8 KW (R22), 7.1 KW (R404A) Tốc độ gió: 7000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DJ6.8/402A

Dàn lạnh Meluck DJ6.8/402A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DJ6.8/402A Tên sản phẩm: Dàn lạnh Meluck DJ6.8/402A Công suất lạnh: 6.8 KW (R22), 7.1 KW (R404A) Tốc độ gió: 7000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DJ7.8/402A

Dàn lạnh Meluck DJ7.8/402A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DJ7.8/402A Công suất lạnh: 7.8 KW (R22), 8.2 KW (R404A) Tốc độ gió: 7000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DL12.5/402A

Dàn lạnh Meluck DL12.5/402A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DL12.5/402A Công suất lạnh: 12.5 KW (R22), 13.1 KW (R404A) Tốc độ gió: 7000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DL14.5/402A

Dàn lạnh Meluck DL14.5/402A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DL14.5/402A Công suất lạnh: 14.5 KW (R22), 15.2 KW (R404A) Tốc độ gió: 7000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DL17/402A

Dàn lạnh Meluck DL17/402A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DL17/402A Công suất lạnh: 17 KW (R22), 17.9 KW (R404A) Tốc độ gió: 7000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DL25/502A

Dàn lạnh Meluck DL25/502A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DL25/502A Công suất lạnh: 25 KW (R22), 26.3 KW (R404A) Tốc độ gió: 12000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DL2.2/311A

Dàn lạnh Meluck DL2.2/311A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DL2.2/311A Công suất lạnh: 2.2 KW (R22), 2.3 KW (R404A) Tốc độ gió: 1500m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DL3.5/311A

Dàn lạnh Meluck DL3.5/311A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DL3.5/311A Công suất lạnh: 3.5 KW (R22), 3.7 KW (R404A) Tốc độ gió: 1500m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DL4.7/312A

Dàn lạnh Meluck DL4.7/312A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DL4.7/312A Công suất lạnh: 4.7 KW (R22), 4.9 KW (R404A) Tốc độ gió: 3000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DL6/312A

Dàn lạnh Meluck DL6/312A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DL6/312A Công suất lạnh: 6 KW (R22), 6.3 KW (R404A) Tốc độ gió: 3000m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DL9/352A

Dàn lạnh Meluck DL9/352A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DL9/352A Công suất lạnh: 9 KW (R22), 9.5 KW (R404A) Tốc độ gió: 3500m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh Meluck DD 2.4/311A

Dàn lạnh Meluck DD 2.4/311A

Tên sản phẩm dàn lạnh Meluck DD 2.4/311A Công suất lạnh: 2.3KW (R22), 2.4 KW (R404A) Tốc độ gió: 1500 m3/h Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Thượng Hải Trung Quốc Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO và CQ xuất xứ.
091 40 40 090

Top

   (0)