VAN TIẾT LƯU

mỗi trang
Van điện từ DANFOSS – EVR 22 – 032L3267 – 35 mm Call

Van điện từ DANFOSS – EVR 22 – 032L3267 – 35 mm

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Van điện từ DANFOSS – EVR 20 – 032F1244 – 28 mm Call

Van điện từ DANFOSS – EVR 20 – 032F1244 – 28 mm

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Van điện từ DANFOSS – EVR 10 – 032L1214 – 16 mm Call

Van điện từ DANFOSS – EVR 10 – 032L1214 – 16 mm

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Van điện từ DANFOSS – EVR 10 – 032L1214 – 16 mm Call

Van điện từ DANFOSS – EVR 10 – 032L1214 – 16 mm

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Van điện từ DANFOSS – EVR 10 – 032F1214 – 16 mm Call

Van điện từ DANFOSS – EVR 10 – 032F1214 – 16 mm

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Van điện từ DANFOSS – EVR 6 – 032F8079 – 12 mm – Rắc co Call

Van điện từ DANFOSS – EVR 6 – 032F8079 – 12 mm – Rắc co

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Van điện từ DANFOSS – EVR 6 – 032L1209 – 12 mm Call

Van điện từ DANFOSS – EVR 6 – 032L1209 – 12 mm

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Van điện từ DANFOSS – EVR 3 – 032F1206 – 6 mm Call

Van điện từ DANFOSS – EVR 3 – 032F1206 – 6 mm

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Thân van tiết lưu DANFOSS – TE 12 – 067B4023 Call

Thân van tiết lưu DANFOSS – TE 12 – 067B4023

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Van tiết lưu DANFOSS – TES 12 – 067B3347 Call

Van tiết lưu DANFOSS – TES 12 – 067B3347

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Kim van tiết lưu DANFOSS – TE 5 – N.03 – 067B2791 Call

Kim van tiết lưu DANFOSS – TE 5 – N.03 – 067B2791

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Kim van tiết lưu DANFOSS – TE 5 – N.02 – 067B2790 Call

Kim van tiết lưu DANFOSS – TE 5 – N.02 – 067B2790

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Kim van tiết lưu DANFOSS – TE 5 – N.01 – 067B2789 Call

Kim van tiết lưu DANFOSS – TE 5 – N.01 – 067B2789

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Kim van tiết lưu DANFOSS – TE 5 – N.01 – 067B2789 Call

Kim van tiết lưu DANFOSS – TE 5 – N.01 – 067B2789

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Van tiết lưu Danfoss TES 5 – 067B3342 Call

Van tiết lưu Danfoss TES 5 – 067B3342

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Van tiết lưu Danfoss TEX 5 – 067B3267 Call

Van tiết lưu Danfoss TEX 5 – 067B3267

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Van tiết lưu Danfoss TEN 2 – 068Z3348 Call

Van tiết lưu Danfoss TEN 2 – 068Z3348

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Van tiết lưu Danfoss TES 2 – 068Z3403 Call

Van tiết lưu Danfoss TES 2 – 068Z3403

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Van tiết lưu Danfoss TEX 2 – 068Z3209 Call

Van tiết lưu Danfoss TEX 2 – 068Z3209

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Van điện từ DANFOSS – EVR 3 – 032F1204 – 10 mm Call

Van điện từ DANFOSS – EVR 3 – 032F1204 – 10 mm

chuyên cung cấp các thiết bị phụ kiện van Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
Van Điều Áp Chỉnh Áp Suất Ngưng Tụ Call

Van Điều Áp Chỉnh Áp Suất Ngưng Tụ

khi ta lựa chọn một van KVR thích hợp, để đạt được giá trị năng suất lạnh yêu cầu thực tế, ta dùng số hiệu chỉnh, đay là điều kiện bắt buộc khi những điều kiện trên hệ thống khác với những điều kiện cho trên bảng. Việc lựa chọn phụ thuộc vào tổn thất áp suất cho phép đi qua van. Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090
cách chọn van tiết lưu Call

cách chọn van tiết lưu

Cách chọn van tiết lưu Liên hệ: 0914 040 090 - 0933 677 826

091 40 40 090

Sản phẩm Hot

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 25
  • Hôm nay 64
  • Hôm qua 220
  • Trong tuần 403
  • Trong tháng 4,942
  • Tổng cộng 67,843

Top

   (0)