Hổ trợ trực tuyến

Hotline - 091 40 40 090

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh - 0948 138 831

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

DÀN LẠNH ECO

mỗi trang
Dàn lạnh ECO GCE 354 A8

Dàn lạnh ECO GCE 354 A8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 354 A8 Công suất: 26,12 kw Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 10000 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 354 F8

Dàn lạnh ECO GCE 354 F8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 354 F8 Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 10315 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 353 A8

Dàn lạnh ECO GCE 353 A8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 353 A8 Công suất: 12kw Số lượng quạt: 3 quạt Lượng gió: 7510 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 353 F8

Dàn lạnh ECO GCE 353 F8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 353 F8 Công suất: 10,1 kw Số lượng quạt: 3 quạt Lượng gió: 7740 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 352 A8

Dàn lạnh ECO GCE 352 A8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 352 A8 Công suất: 7.94 kw Số lượng quạt: 2 quạt Lượng gió: 5000 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 352 A8

Dàn lạnh ECO GCE 352 A8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 352 A8 Công suất: 7.94 kw Số lượng quạt: 2 quạt Lượng gió: 5000 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 352 E8

Dàn lạnh ECO GCE 352 E8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 352 E8 Công suất: 5.99 kw Số lượng quạt: 2 quạt Lượng gió: 5270 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 351 A8

Dàn lạnh ECO GCE 351 A8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 351 A8 Công suất: 3.88 kw Số lượng quạt: 1 quạt Lượng gió: 2500 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 351 E8

Dàn lạnh ECO GCE 351 E8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 351 E8 Công suất: 2.92 kw lượng quạt: 1 quạt lượng gió: 2640 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 311 F8

Dàn lạnh ECO GCE 311 F8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 311 F8 Công suất: 2.48 kw Số lượng quạt: 1 quạt Lưu lượng gió: 1650 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 254 E8

Dàn lạnh ECO GCE 254 E8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 254 E8 Công suất: 4.92 kw Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 3370 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 354 A6

Dàn lạnh ECO GCE 354 A6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 354 A6 Công suất: 17,7kw Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 9705 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 354 F6

Dàn lạnh ECO GCE 354 F6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 354 F6 Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 9860 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 353 E6

Dàn lạnh ECO GCE 353 E6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 353 A6 Công suất: 13,28 kw Số lượng quạt: 3 quạt Lượng gió: 7280 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 353 F6

Dàn lạnh ECO GCE 353 F6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 353 F6 Công suất: 11,2kw Số lượng quạt: 3 quạt Lượng gió: 7510 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 352 A6

Dàn lạnh ECO GCE 352 A6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 352 A6 Công suất: 8.85 kw Số lượng quạt: 2 quạt Lượng gió: 4850 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 352 E6

Dàn lạnh ECO GCE 352 E6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 352 E6 Công suất: 6,75 kw Số lượng quạt: 2 quạt Lượng gió: 5160 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 351 A6

Dàn lạnh ECO GCE 351 A6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 351 A6 Công suất: 4,3 kw Số lượng quạt: 1 quạt Lượng gió: 2430 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 351 E6

Dàn lạnh ECO GCE 351 E6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 351 E6 Công suất: 3,26 kw lượng quạt: 1 quạt lượng gió: 2580 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 313 F6

Dàn lạnh ECO GCE 313 F6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 313 F6 Công suất: 8,23 kw Số lượng quạt: 3 quạt Lưu lượng gió: 4970 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 311 F4

Dàn lạnh ECO GCE 311 F4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 311 F4 Công suất: 3,12 kw Số lượng quạt: 1 quạt Lưu lượng gió: 1500 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 354 A4

Dàn lạnh ECO GCE 354 A4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 354 A4 Công suất: 19,97 kw Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 8950 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 354 F4

Dàn lạnh ECO GCE 354 F4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 354 F4 Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 9600 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 353 A4

Dàn lạnh ECO GCE 353 A4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 353 A4 Công suất: 15,05 kw Số lượng quạt: 3 quạt Lượng gió: 6710 m3/h Xuất xứ: Italia Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 353 F4

Dàn lạnh ECO GCE 353 F4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 353 F4 Công suất: 13,2kw Số lượng quạt: 3 quạt Lượng gió: 7050 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 352 A4

Dàn lạnh ECO GCE 352 A4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 352 A4 Công suất: 9.92 kw Số lượng quạt: 2 quạt Lượng gió: 4472 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 352 E4

Dàn lạnh ECO GCE 352 E4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 352 E4 Công suất: 7.99kw Lượng gió: 4850m3/h Xuất xứ: Italya Số quạt: 2 Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 351 A4

Dàn lạnh ECO GCE 351 A4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 351 A4 Công suất: 4,83 m3/h Lượng gió 2235 m3/h Xuất xứ: Italy Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 351 E4

Dàn lạnh ECO GCE 351 E4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 351 E4 Công suất: 3.92 kw Số lượng quạt: 1 quạt Lượng gió: 2425 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 314 F4

Dàn lạnh ECO GCE 314 F4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 314 F4 Công suất : 12,77 kw Số lượng quạt: 4 Lượng gió: 6000 m3/h Xuất xứ: Italy Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 313 F4

Dàn lạnh ECO GCE 313 F4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 313 F4 Công suất: 9.66 kw Lượng gió: 4495 m3/h Xuất xứ: Italy Số quạt: 3 Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 312 F4

Dàn lạnh ECO GCE 312 F4

Dàn Lạnh ECO GCE 312 F4 phù hợp để lắp đặt trong các phòng lạnh để bảo quản các sản phẩm tươi hoặc trozen. Dàn lạnh ECO GCE 312 F4 được làm từ nhôm có ống nối rãnh bên trong,… Số quạt: 2 Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 311 F6

Dàn lạnh ECO GCE 311 F6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 311 F6 Công suất: 3.21 kw Số lượng quạt: 1 quạt Lượng gió: 1500m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 254 E4

Dàn lạnh ECO GCE 254 E4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 254 E4 Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 3070 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 254 G8

Dàn lạnh ECO GCE 254 G8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Eco GCE 254 G8 Công suất: 3,92 kw Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 3450 m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 253 G8

Dàn lạnh ECO GCE 253 G8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Eco GCE 253 G8 Công suất: 2,95 kw Số lượng quạt: 3 quạt Lượng gió: 2585m3/h Xuất xứ: Italya Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
091 40 40 090

Top

   (0)