Hổ trợ trực tuyến

Hotline - 091 40 40 090

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh - 0948 138 831

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

DÀN LẠNH ZHONGLI

mỗi trang
Dàn lạnh Zhongli DD-1.3/7

Dàn lạnh Zhongli DD-1.3/7

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-1.3/7 Công suất lạnh: 1.3KW Diện tích làm mát: 7m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-11.2/60

Dàn lạnh Zhongli DD-11.2/60

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-11.2/60 Công suất lạnh: 11.2KW Diện tích làm mát: 60m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-14.9/80

Dàn lạnh Zhongli DD-14.9/80

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-14.9/80 Công suất lạnh: 14.9KW Diện tích làm mát: 80m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-2.2/12

Dàn lạnh Zhongli DD-2.2/12

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-2.2/12 Công suất lạnh: 2.2KW Diện tích làm mát: 12m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-17.8/100

Dàn lạnh Zhongli DD-17.8/100

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-17.8/100 Công suất lạnh: 17.8KW Diện tích làm mát: 100m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-3.7/22

Dàn lạnh Zhongli DD-3.7/22

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-3.7/22 Công suất lạnh: 3.7KW Diện tích làm mát: 22m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-2.8/15

Dàn lạnh Zhongli DD-2.8/15

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-2.8/15 Công suất lạnh: 2.8KW Diện tích làm mát: 15m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-5.6/30

Dàn lạnh Zhongli DD-5.6/30

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-5.6/30 Công suất lạnh: 5.6KW Diện tích làm mát: 30m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-7.5/40

Dàn lạnh Zhongli DD-7.5/40

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-7.5/40 Công suất lạnh: 7.5KW Diện tích làm mát: 40m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-22.4/120

Dàn lạnh Zhongli DD-22.4/120

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-22.4/120 Công suất lạnh: 22.4KW Diện tích làm mát: 120m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-26.4/140

Dàn lạnh Zhongli DD-26.4/140

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-26.4/140 Công suất lạnh: 26.4KW Diện tích làm mát: 140m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-30.0/160

Dàn lạnh Zhongli DD-30.0/160

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-30.0/160 Công suất lạnh: 30.0KW Diện tích làm mát: 160m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-35.0/180

Dàn lạnh Zhongli DD-35.0/180

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-35.0/180 Công suất lạnh: 35.0KW Diện tích làm mát: 180m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-37/200

Dàn lạnh Zhongli DD-37/200

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-37/200 Công suất lạnh: 37KW Diện tích làm mát: 200m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-40/220

Dàn lạnh Zhongli DD-40/220

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-40/220 Công suất lạnh: 40KW Diện tích làm mát: 220m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-46/250

Dàn lạnh Zhongli DD-46/250

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-46/250 Công suất lạnh: 46KW Diện tích làm mát: 250m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-50/275

Dàn lạnh Zhongli DD-50/275

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-50/275 Công suất lạnh: 50 KW Diện tích làm mát: 275m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-57/310

Dàn lạnh Zhongli DD-57/310

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-57/310 Công suất lạnh: 57 KW Diện tích làm mát: 310 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-67/360

Dàn lạnh Zhongli DD-67/360

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-67/360 Công suất lạnh: 67 KW Diện tích làm mát: 360 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DD-81/440

Dàn lạnh Zhongli DD-81/440

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DD-81/440 Công suất lạnh: 81 KW Diện tích làm mát: 440 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DJ-2.1/15

Dàn lạnh Zhongli DJ-2.1/15

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DJ-2.1/15 Công suất lạnh: 2.1 KW Diện tích làm mát: 15 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DJ-1.2/8

Dàn lạnh Zhongli DJ-1.2/8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DJ-1.2/8 Công suất lạnh: 1.2 KW Diện tích làm mát: 8 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DJ-3.6/20

Dàn lạnh Zhongli DJ-3.6/20

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DJ-3.6/20 Công suất lạnh: 3.6 KW Diện tích làm mát: 20 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DJ-4.6/30

Dàn lạnh Zhongli DJ-4.6/30

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DJ-4.6/30 Công suất lạnh: 4.6 KW Diện tích làm mát: 30 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DJ-7.1/40

Dàn lạnh Zhongli DJ-7.1/40

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DJ-7.1/40 Công suất lạnh: 7.1 KW Diện tích làm mát: 40 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DJ-8.9/55

Dàn lạnh Zhongli DJ-8.9/55

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DJ-8.9/55 Công suất lạnh: 8.9 KW Diện tích làm mát: 55 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DJ-11.6/70

Dàn lạnh Zhongli DJ-11.6/70

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DJ-11.6/70 Công suất lạnh: 11.6 KW Diện tích làm mát: 70 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DJ-14.3/85

Dàn lạnh Zhongli DJ-14.3/85

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DJ-14.3/85 Công suất lạnh: 14.3 KW Diện tích làm mát: 85 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DJ-17.1/100

Dàn lạnh Zhongli DJ-17.1/100

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DJ-17.1/100 Công suất lạnh: 17.1 KW Diện tích làm mát: 100 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DJ-19.6/115

Dàn lạnh Zhongli DJ-19.6/115

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DJ-19.6/115 Công suất lạnh: 19.6 KW Diện tích làm mát: 115m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DJ-23.1/140

Dàn lạnh Zhongli DJ-23.1/140

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DJ-23.1/140 Công suất lạnh: 23.1 KW Diện tích làm mát: 140 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DJ-28.0/170

Dàn lạnh Zhongli DJ-28.0/170

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DJ-28.0/170 Công suất lạnh: 28.0 KW Diện tích làm mát: 170 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DJ-35.0/210

Dàn lạnh Zhongli DJ-35.0/210

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DJ-35.0/210 Công suất lạnh: 35.0 KW Diện tích làm mát: 210 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DJ-41.0/250

Dàn lạnh Zhongli DJ-41.0/250

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DJ-41.0/250 Công suất lạnh: 41.0 KW Diện tích làm mát: 250 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DJ-50.0/300

Dàn lạnh Zhongli DJ-50.0/300

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DJ-50.0/300 Công suất lạnh: 50.0 KW Diện tích làm mát: 300 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Zhongli DL-2.0/10

Dàn lạnh Zhongli DL-2.0/10

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Zhongli DL-2.0/10 Công suất lạnh: 2.0 KW Diện tích làm mát: 10 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090

Top

   (0)