Hổ trợ trực tuyến

Hotline - 091 40 40 090

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh - 0948 138 831

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

CỤM MÁY NÉN TECUMSEH

mỗi trang
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC4568Z-V2

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC4568Z-V2

Bảo Khang chuyên cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh, cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh công suất đa dạng từ 1/4HP đến 12HP ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh với nhiệt độ sử dụng từ +18 đến dưới – 45 độ C.

Mã lực: 5.7 hp

Loại: Packaged

091 40 40 090
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC4573Z-V2

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC4573Z-V2

Bảo Khang chuyên cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh, cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh công suất đa dạng từ 1/4HP đến 12HP ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh với nhiệt độ sử dụng từ +18 đến dưới – 45 độ C.

Mã lực: 6HP

Loại: Packaged

091 40 40 090
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC4581Z-V2

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC4581Z-V2

Bảo Khang chuyên cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh, cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh công suất đa dạng từ 1/4HP đến 12HP ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh với nhiệt độ sử dụng từ +18 đến dưới – 45 độ C.

Mã lực: 6.75HP

Loại: Packaged

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2522Z

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2522Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2522Z Công suất: 5.5 HP Điện nguồn: 400V/3P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAJ4519ZHR

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAJ4519ZHR

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAJ4519ZHR Công suất: 1-3/5 HP Điện nguồn: 400V/3P/50Hz Điện nguồn: 220V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSL2511Z

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSL2511Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSL2511Z Công suất:2.75 HP Điện nguồn: 220V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSH4524Z

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSH4524Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSH4524Z Công suất:2.0 HP Điện nguồn: 220V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSH4517Z

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSH4517Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSH4517Z Công suất:1.5 HP Điện nguồn: 220V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2516Z

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2516Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2516Z Công suất: 4.0 HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2511Z

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2511Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2511Z Công suất: 2.75 HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2480Z

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2480Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2480Z Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4573Z

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4573Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4573Z Công suất: 6.0 HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4561Z

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4561Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4561Z Công suất: 5.0 HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4553Z

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4553Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4553Z Công suất: 4-2/5HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4546Z

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4546Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4546Z Công suất: 3-4/5HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4540Z

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4540Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4540Z Công suất: 3-2/7HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4540F

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4540F

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4540F Công suất: 3-2/7HP Điện nguồn: 380V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4531Z

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4531Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4531Z Công suất: 2-3/5HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404A Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4524Z

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4524Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4524Z Công suất: 2.0HP Điện nguồn: 380V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404A Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh AE4430Z-FZ1A

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh AE4430Z-FZ1A

Bảo Khang chuyên cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh, cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh công suất đa dạng từ 1/4HP đến 12HP ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh với nhiệt độ sử dụng từ +18 đến dưới – 45 độ C.
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAG-4573T

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAG-4573T

Bảo Khang chuyên cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh, cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh công suất đa dạng từ 1/4HP đến 12HP ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh với nhiệt độ sử dụng từ +18 đến dưới – 45 độ C.
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAG-4561T

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAG-4561T

Bảo Khang chuyên cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh, cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh công suất đa dạng từ 1/4HP đến 12HP ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh với nhiệt độ sử dụng từ +18 đến dưới – 45 độ C.
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH-4540F

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH-4540F

Bảo Khang chuyên cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh, cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh công suất đa dạng từ 1/4HP đến 12HP ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh với nhiệt độ sử dụng từ +18 đến dưới – 45 độ C.
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH-4531F

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH-4531F

Bảo Khang chuyên cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh, cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh công suất đa dạng từ 1/4HP đến 12HP ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh với nhiệt độ sử dụng từ +18 đến dưới – 45 độ C.
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH-4524F

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH-4524F

Bảo Khang chuyên cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh, cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh công suất đa dạng từ 1/4HP đến 12HP ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh với nhiệt độ sử dụng từ +18 đến dưới – 45 độ C.
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-4519E

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-4519E

Bảo Khang chuyên cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh, cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh công suất đa dạng từ 1/4HP đến 12HP ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh với nhiệt độ sử dụng từ +18 đến dưới – 45 độ C.
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-4517E

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-4517E

Bảo Khang chuyên cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh, cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh công suất đa dạng từ 1/4HP đến 12HP ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh với nhiệt độ sử dụng từ +18 đến dưới – 45 độ C.
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9513T

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9513T

Bảo Khang chuyên cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh, cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh công suất đa dạng từ 1/4HP đến 12HP ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh với nhiệt độ sử dụng từ +18 đến dưới – 45 độ C.
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9510T

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9510T

Bảo Khang chuyên cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh, cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh công suất đa dạng từ 1/4HP đến 12HP ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh với nhiệt độ sử dụng từ +18 đến dưới – 45 độ C.
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9480T

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9480T

Bảo Khang chuyên cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh, cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh công suất đa dạng từ 1/4HP đến 12HP ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh với nhiệt độ sử dụng từ +18 đến dưới – 45 độ C.
091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9460T

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9460T

Bảo Khang chuyên cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh, cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh công suất đa dạng từ 1/4HP đến 12HP ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh với nhiệt độ sử dụng từ +18 đến dưới – 45 độ C.
091 40 40 090

Top

   (0)