Hổ trợ trực tuyến

Hotline - 091 40 40 090

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh - 0948 138 831

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

DÀN LẠNH XINHE

mỗi trang
Dàn lạnh Xinhe DD-1.3/7

Dàn lạnh Xinhe DD-1.3/7

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD-1.3/7 Công suất lạnh: 1.3KW Diện tích làm mát: 7m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD-2.2/12

Dàn lạnh Xinhe DD-2.2/12

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD-2.2/12 Công suất lạnh: 2.2 KW Diện tích làm mát: 12m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD-2.8/15

Dàn lạnh Xinhe DD-2.8/15

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD-2.8/15 Công suất lạnh: 2.8 KW Diện tích làm mát: 15m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD-3.7/22

Dàn lạnh Xinhe DD-3.7/22

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD-3.7/22 Công suất lạnh: 3.7 KW Diện tích làm mát: 22 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD 5.6 /30

Dàn lạnh Xinhe DD 5.6 /30

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD 5.6 /30 Công suất lạnh: 5.6 KW Diện tích làm mát: 30 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD 7.5 /40

Dàn lạnh Xinhe DD 7.5 /40

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD 7.5 /40 Công suất lạnh: 7.5 KW Diện tích làm mát: 40 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD 11.2 /60

Dàn lạnh Xinhe DD 11.2 /60

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD 11.2 /60 Công suất lạnh: 11.2 KW Diện tích làm mát: 60m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD 14.9 /80

Dàn lạnh Xinhe DD 14.9 /80

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD 14.9 /80 Công suất lạnh: 14.9 KW Diện tích làm mát: 80m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD 18.7 /100

Dàn lạnh Xinhe DD 18.7 /100

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD 18.7 /100 Công suất lạnh: 18.7 KW Diện tích làm mát: 100m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD 22.4 /120

Dàn lạnh Xinhe DD 22.4 /120

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD 22.4 /120 Công suất lạnh: 22.4 KW Diện tích làm mát: 120 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD 26.4 /140

Dàn lạnh Xinhe DD 26.4 /140

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD 26.4 /140 Công suất lạnh: 26.4 KW Diện tích làm mát: 140 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD-30/160

Dàn lạnh Xinhe DD-30/160

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD-30/160 Công suất lạnh: 30 KW Diện tích làm mát: 160 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD 35 /180

Dàn lạnh Xinhe DD 35 /180

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD 35 /180 Công suất lạnh: 35 KW Diện tích làm mát: 180 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD 37 /200

Dàn lạnh Xinhe DD 37 /200

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD 37 /200 Công suất lạnh: 37 KW Diện tích làm mát: 200 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD 40 /220

Dàn lạnh Xinhe DD 40 /220

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD 40 /220 Công suất lạnh: 40 KW Diện tích làm mát: 220 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD 46 /250

Dàn lạnh Xinhe DD 46 /250

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD 46 /250 Công suất lạnh: 46 KW Diện tích làm mát: 250 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD 50 /275

Dàn lạnh Xinhe DD 50 /275

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD 50 /275 Công suất lạnh: 50 KW Diện tích làm mát: 275 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD 57 /310

Dàn lạnh Xinhe DD 57 /310

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD 57 /310 Công suất lạnh: 57 KW Diện tích làm mát: 310 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD 67 /360

Dàn lạnh Xinhe DD 67 /360

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD 67 /360 Công suất lạnh: 67 KW Diện tích làm mát: 360 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DD 81 /440

Dàn lạnh Xinhe DD 81 /440

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DD 81 /440 Công suất lạnh: 81 KW Diện tích làm mát: 440 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DJ 1.2 /8

Dàn lạnh Xinhe DJ 1.2 /8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DJ 1.2 /8 Công suất lạnh: 1.2 KW Diện tích làm mát: 8 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DJ 2.1 /15

Dàn lạnh Xinhe DJ 2.1 /15

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DJ 2.1 /15 Công suất lạnh: 2.1 KW Diện tích làm mát: 15 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DJ 3.6 /20

Dàn lạnh Xinhe DJ 3.6 /20

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DJ 3.6 /20 Công suất lạnh: 3.6 KW Diện tích làm mát: 20 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DJ-4.6/30

Dàn lạnh Xinhe DJ-4.6/30

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DJ-4.6/30 Công suất lạnh: 4.6 KW Diện tích làm mát: 30 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DJ-7.1/40

Dàn lạnh Xinhe DJ-7.1/40

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DJ-7.1/40 Công suất lạnh: 7.1 KW Diện tích làm mát: 40 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DJ-8.9/55

Dàn lạnh Xinhe DJ-8.9/55

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DJ-8.9/55 Công suất lạnh: 8.9 KW Diện tích làm mát: 55 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DJ-11.6/70

Dàn lạnh Xinhe DJ-11.6/70

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DJ-11.6/70 Công suất lạnh: 11.6 KW Diện tích làm mát: 70 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DJ-14.3/85

Dàn lạnh Xinhe DJ-14.3/85

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DJ-14.3/85 Công suất lạnh: 14.3 KW Diện tích làm mát: 85 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DJ-17.1/100

Dàn lạnh Xinhe DJ-17.1/100

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DJ-17.1/100 Công suất lạnh: 17.1KW Diện tích làm mát: 100 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DJ-19.6/115

Dàn lạnh Xinhe DJ-19.6/115

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DJ-19.6/115 Công suất lạnh: 19.6KW Diện tích làm mát: 115 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DJ-23/140

Dàn lạnh Xinhe DJ-23/140

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DJ-23/140 Công suất lạnh: 23 KW Diện tích làm mát: 140 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DJ-28.0/170

Dàn lạnh Xinhe DJ-28.0/170

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DJ-28.0/170 Công suất lạnh: 28.0 KW Diện tích làm mát: 170 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DJ-35/210

Dàn lạnh Xinhe DJ-35/210

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DJ-35/210 Công suất lạnh: 35 KW Diện tích làm mát: 210 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DJ 41 /250

Dàn lạnh Xinhe DJ 41 /250

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DJ 41 /250 Công suất lạnh: 41 KW Diện tích làm mát: 250 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DJ 50 /300

Dàn lạnh Xinhe DJ 50 /300

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DJ 50 /300 Công suất lạnh: 50 KW Diện tích làm mát: 300 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090
Dàn lạnh Xinhe DL 2.0 /10

Dàn lạnh Xinhe DL 2.0 /10

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Xinhe DL 2.0 /10 Công suất lạnh: 2.0 KW Diện tích làm mát: 10 m2 Xuất xứ: Trung Quốc
091 40 40 090

Top

   (0)